Strategie

De strategische roadmap bepalen op basis van de visie van je organisatie. Binnen deze strategie kunnen er digitale noden ontstaan waar oplossingen voor gevonden moeten worden. Digitaal is hierbij een middel en niet het doel op zich.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige strategie en na te denken of je nog de juiste koers aan het varen bent.

Vervolgens ga je de bedrijfsstructuur en processen bijsturen & digitaliseren op basis van deze strategie.


Why    –    How    –    What
Visie – Strategie – Uitvoering