Strategie

De strategische roadmap bepalen op basis van de visie van je organisatie.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de huidige strategie en na te denken of je nog de juiste koers aan het varen bent.


Why    –    How    –    What
Visie – Strategie – Uitvoering